Алтай Кырай

Алтай Кырай - Арас Фадарацыйага кирип турган кырайы.