Балык — суу омурт-калу тынду.

Балык
Балык
Балык
Балык